DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Önemli Mühendislik Projeleri İçin Jeolojik Yer Seçimi I JM   579 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan ÇETİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Önemli mühendislik projelerinin jeolojik yer seçimini etkileyen faktörlerini (Jeolojik, politik, sosyal vs.), Sedimanter, mağmatik ve volkanik kayaçların ve zeminlerin yer seçimine yönelik mühendislik özelliklerini, yer seçimi metodlarını öğretmek ve bir baraj yeri üzerinde uygulamayı öğretmek.
Dersin İçeriği
Jeolojik yer seçimi tanımı, tarihçesi, önemli mühendislik projeleri tanımı, önemi, özellikleri, yer seçimini etkileyen faktörler (Jeolojik, politik, sosyal vs.),sedimanter, metamorfik ve volkanik kayaçların yer seçimini etkileyen mühendislik özellikleri, yer seçimi metodları, overlay yöntemi,yer seçiminde kriter belirleme, puanlama, sıralama ve kompozit harita oluşturma, örnek uygulama; baraj yeri ve ek sanat yapıları yerlerinin seçimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mühendislik projeleri için jeolojik yer seçimini yapabilme kabiliyeti kazanır
2) Yer seçimini etkileyen faktörleri öğrenir.
3) Sedimanter, metamorfik ve volkanik kayaçların yer seçimini etkileyen mühendislik özelliklerini öğrenir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Jeolojik yer seçimi tanımı, tarihçesi Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
2 Önemli mühendislik projeleri tanımı, önemi, özellikleri Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
3 Jeolojik yer seçimini etkileyen faktörler (Jeolojik, politik, sosyal vs.) Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
4 Sedimanter kayaçların yer seçimini etkileyen mühendislik özellikleri Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
5 Volkanik kayaçların yer seçimini etkileyen mühendislik özellikleri Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
6 Metamorfik kayaçların yer seçimini etkileyen mühendislik özellikleri Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
7 Yer seçimi metodları, Overlay yöntemi Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
8 Ara Sınav Sınav öncesi işlenen konulara çalışmak
9 Yer seçiminde kriter belirleme, puanlama, sıralama ve kompozit harita oluşturma Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
10 Örnek uygulama; Baraj yeri seçimi Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve ilgili harita ve dökümanların fotokopiciden temini
11 Bir baraja ait mühendislik yapıları, özellikleri ve lokasyonları Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve verilen örnek uygulama projesinin incelenmesi
12 Gövde yeri seçimi Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve verilen uygulama projesinin haftalık ilerlemesinin yapılması
13 Göl alanı uygunluğu Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve verilen uygulama projesinin haftalık ilerlemesinin yapılması
14 Dolusavak yeri seçimi Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve verilen uygulama projesinin haftalık ilerlemesinin yapılması
15 Memba ve mansap batardoları, derivasyon tünelleri yer seçimi Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve verilen uygulama projesinin haftalık ilerlemesinin yapılması ve nihai raporunun teslim edilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav öncesinde işlenen konulara ve teslim edilen raporun çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar