DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Katı Atık Yöntemi JM   572 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Şaziye BOZDAĞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Katı atık bertaraf sistemlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste atıkların tanımı ve özellikleri, atık yoketme sistemleri, sistemler için yer seçimi, atıklardan enerji üretimi ve ekonomik boyutu anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bertaraf sistemlerini tanır.
2) Bertaraf sistemleri içindeki değişikleri tanımlar.
3) Çevreyle dost sistemleri seçer ve yönetir.
4) Bertaraf sistemleri yönetme özelliklerini kavrar.
5) Sistemlerin çevreye etkilerini saptar.
6) Deponi sistemini ve özellilerini açıklar.
7) Deponi sisteminin çevreye etkilerini tanımlar.
8) vahşi depolama sisteminin ıslahını öğrenir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Atık tanımı ve tipleri İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
2 Katı atık sınıflaması İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Atık bertaraf Yöntemlerinin tanıtımı İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Vahşi depolama İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Yeniden kazanım yöntemi İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Kompost ve anaerobik bozunma İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Yakma yöntemi İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Kontrollü atıklar ve düzenli depolama yöntemleri İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Düzenli depolama sahasının planlaması ve yer seçimi İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Yer seçiminde jeolojik faktörler İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Düzenli depolama sahasının tasarımı ve işletilmesi İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Atık sistemlerinin kontrolü İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Bertaraf yöntemlerinin çevreye etkileri ve araştırma yöntemleri İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Atıklar ve enerji elde edilmesi İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar