DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sularda Kirlilik ve Kontrolü JM   565 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Şaziye BOZDAĞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su kaynaklarının korunması için çeşitli su ortamlarındaki kirlenmeyi ve kontrol yöntemlerini öğrencilere tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Kirlilik tipleri, konsantrasyon ve ölçüm kriterleri, organik ve inorganik bileşikler ve kirleticiler ve analizleri, radyoaktif izotoplar, jeokimyasal bölgeleme, zemin iyileştirmesi anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su kaynaklarını tanır.
2) Kirletici tiplerini saptar.
3) Su kaynaklarının korunması için yapılabilecek işlemleri belirler.
4) Su kalite kriterleri ve standartlarını kavrar.
5) İyileştirme çalışmalarını kavrar.
6) Yüzey su kaynaklarının özelliklerini saptar.
7) Yeraltı su oluşumunu ve özelliklerini açıklar.
8) Yeraltı su kaynaklarını koruma çalışmalarını saptar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yeryüzündeki suların oluşumu ve dağılımı İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
2 Hidrolojik çevrim ve su kalitesi ilişkisi İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
3 Kirletici maddeler İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
4 Su kaynakları İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
5 İnorganik kirleticiler İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
6 Organik kirleticiler ve fotosentez etkisi İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
7 Mikrobiyal kirlenme İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Sınava ve proje sunumuna hazırlık Sözlü Sınav
Proje / Tasarım
9 Kirlilik kontrolunda hidrolojik unsurlar İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
10 Yeraltısuyu kirlenmesi İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
11 Yüzeysuları kirlenmesi: Akarsu İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
12 Deniz-Göl Kirlenmesi İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
13 Su kirliliği kontrol çalışmaları İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
14 Su kalite kriterleri ve standartları İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
15 İyileştirme çalışmaları İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava ve proje sunumuna hazırlık Sözlü Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar