DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tünel Jeolojisi JM   552 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sedat TÜRKMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı,Tünelerde yapılan jeolojik ve jeoteknik araştırma yöntemlerini öğretmek, metodoloji, kazı ve destekleme yöntemlerini belirlemek ve sorunları saptayabilmek.
Dersin İçeriği
Tünel güzergahı seçimi ve yapılan araştırmalar; ön inceleme, fizibilite, tünel zemin şartları, yüzey ve yeraltı araştırmaları, arazi ve laboratuvar deneyleri, rapor yazımı. Tünel kaya sınıflamaları ve destek sistemleri. Tünel açımı sırasında karşılaşılan jeolojik sorunlar; tabakalanma ve kıvrımların etkileri, yamaçlara yakın ve faylı zonlarda açılan tünellerde karşılaşılan sorunlar, tünellerde sıcaklık, jeotermal gradyan ve gazlar gibi konularda teorik ve uygulamalı yöntemler ve temel bilgi edinme. dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tünel araştırma yöntemlerini öğrenir.
2) Jeolojik ve jeoteknik parametrelerini kavrar.
3) Kaya kütle sınıflamalarıni anlar.
4) Kazı ve destekleme yöntemlerini öğrenir.
5) Tünel inşaatlarında karşılaşılan sorunları saptamayı ve çözmeyi öğrenir.
6) Harita/ kesit ve Raporlama yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tünel kavramı ve tünel çeşitleri Ders Anlatım, sunu, Tartışma
2 Tünel güzergahı seçimi Ders Anlatım, sunu, Tartışma
3 Tünel güzergahında yapılan mühendislik jeolojisi çalışmaları Ders Anlatım, sunu, Tartışma
4 Tünel zemin koşullarının belirlenmesi ve araştırma teknikleri Ders Anlatım, sunu, Tartışma
5 Süreksizlik araştırmaları Ders Anlatım, sunu, Tartışma
6 Laboratuvar çalışmaları Ders Anlatım, sunu, Tartışma
7 Kaya kütle sınıflamaları Ders Anlatım, sunu, Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı sınav, ödev
9 Kaya kütle sınıflamalarının karşılaştırılması Ders Anlatım, sunu, Tartışma
10 Destekleme önlemleri Ders Anlatım, sunu, Tartışma
11 Tünel açımına etki eden faktörler Ders Anlatım, sunu, Tartışma
12 Tünelde karşılaşılan sorunlar Ders Anlatım, sunu, Tartışma
13 Fay zonları Ders Anlatım, sunu, Tartışma
14 Su ve gaz problemleri Ders Anlatım, sunu, Tartışma
15 Su ve gaz problemleri Ders Anlatım, sunu, Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav, sumun

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar