DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Saha Hidrojeolojisi JM   530 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Şaziye BOZDAĞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hidrojeolojik çalışmalarda temel arazi çalışmalarını öğrencilere tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Yüzey ve yeraltısuları, ölçümleri, kullanılan aletler ve ekipmanlar, yeraltısuyu kimyası, akiferlerin tanınması, arazi ve büro çalışmaları, özel yeraltısuyu araştırmaları ve pratik çalışmalar anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yüzey ve yeraltısuları kaynaklarını belirler.
2) Ölçüm için gerekli ekipmanları tanır ve sonuçları değerlendirir.
3) Yeraltısuları parametrelerini ve ölçümlerini tanır.
4) Ölçüm için gerekli ekipmanları tanır ve sonuçları değerlendirir.
5) Akiferleri ve karakteristiklerini saptar.
6) Hidrojeolojik ortamları ve özelliklerini açıklar.
7) Analiz sonuçlarını grafiklerle ve haritalarla gösterir.
8) Yeraltı suyu kalitesini belirler.
9) Kimyasal ve fiziksel analiz sonuçlarını yorumlar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hidrojeolojik araştırma İlgili kaynakların okunması Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
2 Hidrojeolojik ortamlar ve özellikleri İlgili kaynakların okunması Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
3 Yüzey hidrolojisi parametreleri İlgili kaynakların okunması Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
4 Arazi çalışmalarının planlanması İlgili kaynakların okunması Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
5 Aletler ve arazi ekipmanları İlgili kaynakların okunması Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
6 Arazi öncesi çalışmalar İlgili kaynakların okunması Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
7 Akiferlerin arazi tanımlanması İlgili kaynakların okunması Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava ve proje sunumuna hazırlık Proje / Tasarım
9 Yeraltı su seviye ölçüm değerlendirmesi İlgili kaynakların okunması Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
10 Yağış, kaynak ve akarsu ölçümlerinin değerlendirilmesi İlgili kaynakların okunması Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
11 Su bütçesi İlgili kaynakların okunması Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
12 Özel yeraltı suyu araştırmaları İlgili kaynakların okunması Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
13 Su kimyası çalışmaları İlgili kaynakların okunması Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
14 Çalışma güvenliği şartları İlgili kaynakların okunması Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
15 Örnek uygulama İlgili kaynakların okunması Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava ve proje sunumuna hazırlık Sözlü Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar