DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Metallojeni JM   527 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa AKYILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maden yataklarının sınıflandırabilmesini, dokuları,cevher yankayaç ilişkileri ile farklı oluşumlara sahip maden yataklarını tanıyabilmeyi öğretir.
Dersin İçeriği
Elementlerin yerkabuğundaki dağılımı, yapı, doku ilişkileri, magmatik, volkanik ve sedimanter maden yatakları .

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maden yataklarının kökenini açıklar.
2) Doku, yapı ve alterasyonları tanıma becerisi kazanır.
3) Maden yataklarının oluşum modelini geliştirir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Elementlerin Yer küredeki Dağılımı Anlatım, Gösteri
2 Temel Kristal Kimyası Kavramları Anlatım,Gösteri
3 Maden yataklarının sınıflandırılması Anlatım,Gösteri
4 Mineralojik ve parajenetik kavramlar Anlatım,Gösteri
5 Maden yataklarının iç ve dış şekilleri, dokuları, Cevher Yan kayaç İlşkiler Anlatım,Gösteri
6 Endojen ve Superjen Yataklar Anlatım,Gösteri
7 Magmatik kayaçlarla ilişkili maden yatakları Anlatım,Gösteri
8 Ara Sınav Ödev
9 Ultrabazik kayaçlarla ilişkili maden yatakları Anlatım,Gösteri
10 Granitik kayaçlarla ilişkili maden yatakları Anlatım,Gösteri
11 Volkanik kayaçlarla ilişkili maden yatakları Anlatım,Gösteri
12 Superjen Yataklar Anlatım,Gösteri
13 Superjen Yataklar Anlatım,Gösteri
14 Sedimanter Yataklar Anlatım,Gösteri
15 Metamorfik yataklar Anlatım,Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı, Sözlü sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar