DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Paleontolojik Yaş Tayini JM   524 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Atike NAZİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fosilleri kayaçlardan ayırmak ve paleontolojik yaş tayini yapmasını öğretmek.
Dersin İçeriği
Fosiller ve paleontolojik yaş tayini

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Jeolojide yaş tayini metodlarını kavrar.
2) Fosillerin kayaçlardan ayrılmasını öğrenir.
3) Fosillerin tanımlama kriterlerini öğrenir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fosil, karakteristik fosil, fosilleşme ve ortamların tanımı Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
2 Jeolojide yaş tayini metodları Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
3 Paleontolojik örnek alma metodları Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
4 Fosillerin elde edilme yöntemleri (Yıkama yöntemi) Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
5 Fosillerin elde edilme yöntemleri (Yıkama yöntemi) Reading the references Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
6 Fosillerin elde edilme yöntemleri (Preperat yöntemi) Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
7 Fosillerin elde edilme yöntemleri (İncekesit yöntemi) Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Kaynakların incelenmesi Ödev
9 Fosillerin tayin edilme yöntemleri (Steoroskobik Mikroskopta) Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
10 Fosillerin tayin edilme yöntemleri (Steoroskobik Mikroskopta) Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
11 Fosillerin tayin edilme yöntemleri (Polarizan Mikroskopta) Kaynakların incelenmesi
12 Fosillerin tayin edilme yöntemleri (Polarizan Mikroskopta) Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
13 Fosil dağılım çizelgeleri ve levhaların hazırlanması Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
14 Paleontolojik zonlama ve korelasyon Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
15 Paleontolojik zonlama ve korelasyon Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynakların incelenmesi Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar