DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Stratigrafik Verilerin Sentezi JM   509 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ülvi Can ÜNLÜGENÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yerkabuğunda yaygın olarak yüzeyleyen ve gözlenen tabakalı kayaçların temel prensiplerinin öğretilmesi; Arazide stratigrafik verilerin edinilmesi ve bunlardan yararlanılarak jeolojik çökelim modellerinin belirlenmesi, ortamsal yorumların yapılabilmesi ve jeolojik evrimin çıkartılmasında tabakalı kayaçların bünyesinden yararlanmak.
Dersin İçeriği
Stratigrafinin temel prensipleri, Jeolojik zaman kavramı, Litostratigrafi ve biyostratigrafinin temel prensipleri, Göreceli zaman skalasının gelişimi, Çökelme sistemlerindeki stratigrafik veriler, Çökelme sistemleri: I) Denizel olmayan ortamlar, II) Kıyısal ortamlar, III) Kırıntılı deniz ve pelajik ortamlar, IV) Karbonat ortamları, litostratigrafi (fasiyes, depolanma ile ilgili jeolojik çalışmalar, stratigrafik kayıtlardaki boşluk), Uyumsuzluk ve çeşitleri, Litolojik korelasyon ve stratigrafik metotlar, Stratigrafik kesitlerin ölçümü ve tanımlaması, Stratigrafik enine kesitler ve panel diyagramlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Arazide yapılan jeolojik incelemeler sırasında litolojik ve sedimanter yapıları kullanarak stratigrafik kayıtları yorumlar
2) Arazide yapılan jeolojik incelemeler sırasında farklı çökelme ortamlarını değerlendirir
3) Arazide yapılan jeolojik incelemeler sırasında jeolojik tarihçeyi çıkarır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Stratigrafinin temel prensipleri, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
2 Jeolojik zaman kavramı, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
3 Litostratigrafi ve biyostratigrafinin temel prensipleri Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
4 Göreceli zaman skalasının gelişimi, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
5 Çökelme sistemlerindeki stratigrafik veriler, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
6 Çökelme sistemleri: I) Denizel olmayan ortamlar, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
7 Kıyısal ortamlar, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
8 Ara Sınav Sözlü ve/veya Yazılı Sınav
9 Kırıntılı deniz ve pelajik ortamlar, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
10 Karbonat ortamları, litostratigrafi (fasiyes, depolanma ile ilgili jeolojik çalışmalar, stratigrafik kayıtlardaki boşluk), Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
11 Uyumsuzluk ve çeşitleri, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
12 Stratigrafik korelasyon ve stratigrafik metodlar, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
13 Stratigrafik kesitlerin ölçümü ve tanımlaması, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
14 Stratigrafik kesitlerin ölçümü ve tanımlaması, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
15 Stratigrafik enine kesitler ve panel diyagramlar. Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü ve/veya Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar