DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tektonik ve Sedimantasyon JM   508 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ülvi Can ÜNLÜGENÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Havzalarda gelişen sedimantasyon ile bu sedimantasyonu kontrol eden (denetleyen) tektonik hareketlerin etkilerini ve tektonik ve sedimantasyon ilişkisini anlamaktır.
Dersin İçeriği
Giriş, temel kavramlar, Sedimanter basen oluşumunda tektonik ve sedimantasyonun etkileri ve kontrolü, Basen oluşumunda sedimantasyonu denetleyen tektonik, Sedimantasyon ve levha tektoniği, Kratonik (kıtasal) bölgelerdeki sedimantasyon, Levha tektoniğinin gelişimi (Temel Model), Ayrılan kıta kenarları, Yaklaşan kıta kenarları, Dönüşümlü kıta kenarlarındaki tektonik stil ve sedimantasyon, Jeosenklinaller ve levha tektoniği kuramı içerisinde, tektonik-sübsidans ve deniz seviyesi değişimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sedimanter havzalardaki farklı ortamlardaki istif gelişimi ile bu ortamlarda gelişen fasiyes-istif özelliklerinin tektonik stille ilişkilerini belirler.
2) Tektoniğin sedimantasyon üzerindeki etkilerini öğrenir.
3) Tektonik ile sedimantasyon arasındaki ilişkiyi öğretir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, temel kavramlar, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Sedimanter basen oluşumunda tektonik ve sedimantasyonun etkileri ve kontrolü, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
3 Basen oluşumunda sedimantasyonu denetleyen tektonik Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
4 Sedimantasyon ve levha tektoniği Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
5 Kratonik (kıtasal) bölgelerdeki sedimantasyon, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
6 Levha tektoniğinin gelişimi (Temel Model), Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
7 Ayrılan kıta kenarları (Divergent Margins), Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
8 Ara Sınav Sözlü ve/veya Yazılı sınav
9 Ayrılan kıta kenarları (Divergent Margins), Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
10 Yaklaşan kıta kenarları (Convergent Margins), Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
11 Yaklaşan kıta kenarları (Convergent Margins), Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
12 Dönüşümlü kıta kenarlarındaki tektonik stil ve sedimantasyon, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
13 Dönüşümlü kıta kenarlarındaki tektonik stil ve sedimantasyon, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
14 Jeosenklinaller ve levha tektoniği kuramı içerisinde, tektonik-sübsidans ve deniz seviyesi değişimi. Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
15 Jeosenklinaller ve levha tektoniği kuramı içerisinde, tektonik-sübsidans ve deniz seviyesi değişimi. Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü ve/veya Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar