DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Metamorfik Kayaçlar Petrografisi JM   014 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Fatih KARAOĞLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler kırıntılı kayaç petrografisi ve termokronolojisi hakkında temel bilgi sahibi olurlar. Ağır minerallerin tanımlanması ve termokronoloji yöntemlerinin jeolojik olayların belirlenmesinde kullanımı hakkında bilgi sahibi olurlar.
Dersin İçeriği
Kırıntılı kayaç petrografisi, ağır mineral tanımlaması, kırıntılı kayaçlara uygulanan termokronoloji yöntemleri ve jeolojik uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Metamorfik kayaçları tanımak
2) metamorfik fasiyesleri ve metamorfik fasiyeslerin fiziko-kimyasal koşullarını ögrenmek,
3) metamorfik kayaçların incekesitlerini mikroskop altında tanımak.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, tanımlar Yok Anlatım
2 metamorfik kayaçların doku ve yapılari Ders notlarına çalışmak Anlatım
3 metamorfik kayaçların sınıflandırılması Ders notlarına çalışmak Anlatım
4 dinamik metamorfizma Ders notlarına çalışmak Anlatım
5 kontakt metamorfizma Ders notlarına çalışmak Anlatım
6 gömülme metamorfizması, zeolit fasiyesi Ders notlarına çalışmak Anlatım
7 Mavi şist fasiyesi Ders notlarına çalışmak Anlatım
8 Ara Sınav Sınav hazırlığı Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
9 Dinamotermal metamorfizma Ders notlarına çalışmak Anlatım
10 Yeşil şist, amfibolit fasiyesi Ders notlarına çalışmak Anlatım
11 barrow ve abukuma tipi fasiyes serileri Ders notlarına çalışmak Anlatım
12 granülit fasiyesi Ders notlarına çalışmak Anlatım
13 eklojit fasiyesi ve migmatitler Ders notlarına çalışmak Anlatım
14 migmatitlerin sınıflandırılması Ders notlarına çalışmak Anlatım
15 mikroskop altında metamorfik kayaçların ince kesitte tanımlanması Ders notlarına çalışmak Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlığı Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar