DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kırıntılı Kayaçlar Termokronolojisi ve Provenans Analizi JM   012 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Fatih KARAOĞLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler kırıntılı kayaç petrografisi ve termokronolojisi hakkında temel bilgi sahibi olurlar. Ağır minerallerin tanımlanması ve termokronoloji yöntemlerinin jeolojik olayların belirlenmesinde kullanımı hakkında bilgi sahibi olurlar.
Dersin İçeriği
Kırıntılı kayaç petrografisi, ağır mineral tanımlaması, kırıntılı kayaçlara uygulanan termokronoloji yöntemleri ve jeolojik uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kırıntılı kayaçların bileşenlerini saptar, isimlendirir,
2) Kırıntılı kayaçlarda ağır mineralleri tayin eder.
3) Kırıntılı kayaçlarda termokronoloji yöntemlerini uygular.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Kırıntılı kayaçların tanımlaması, bileşenlerinin tanımlaması, sınıflama kriterleri. Ders notlarına çalışmak Anlatım
2 Kırıntılı kayaçların bileşenleri Ders notlarına çalışmak Anlatım
3 Mineral seperasyonu teknikleri Ders notlarına çalışmak Anlatım
4 Ağır mineraller 1 Ders notlarına çalışmak Anlatım
5 Ağır mineraller 2 Ders notlarına çalışmak Anlatım
6 Ağır mineraller 3 Ders notlarına çalışmak Anlatım
7 Kırıntılı kayaçlarda kullanılan yaş tayini yöntemlerine genel bakış Konu ile ilgili kaynak çalışması yapmak Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
9 Metamorfik yaşlar Konu ile ilgili kaynak çalışması yapmak Anlatım
10 Kırıntılı U-Pb yaşlandırması ve uygulamaları Konu ile ilgili kaynak çalışması yapmak Anlatım
11 Hf izotop analizleri Konu ile ilgili kaynak çalışması yapmak Anlatım
12 Fizyon İzi yöntemi ve uygulamaları Konu ile ilgili kaynak çalışması yapmak Anlatım
13 İstatiksel yöntemlerin temelleri Konu ile ilgili kaynak çalışması yapmak Anlatım
14 Karışık dağılımların çözümü için istatistiksel yöntemler 1 Konu ile ilgili kaynak çalışması yapmak Anlatım
15 Karışık dağılımların çözümü için istatistiksel yöntemler 2 Konu ile ilgili kaynak çalışması yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavına hazırlık Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar