DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sedimantolojide Analiz Teknikleri JM   004 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kemal GÜRBÜZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kırıntılı sedimanter kayaçlarda detaylı petrografik incelemeler yapabilme ve kaynak kayaç/alan ilişkilerini öğretmek.
Dersin İçeriği
Kırıntılı kayaçlarda detaylı petrografik analizler, kırıntılı kayaçların sınıflandırılmaları ve kaynak kayaç ilişkilerinin saptanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sedimantolojide kullanılan analiz yöntemleri tanımak ve bunlarla ilişkili yorumlar ve değerlendirmeleri yapmak.
2) Sedimant Sedimantolojik verilerin derler değerlendirme ve istatistiksel sonuçlarının yorumlama
3) Sedimanter kayaçların saha ve laboratuvar analizlerini değerlendirme
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sedimanter kayaçların ana özellikleri Konu ile ilgili literatür çalışması Anlatım
Tartışma
2 Sedimantolojide kullanılan analiz yöntemlerine giriş. Konu ile ilgili literatür çalışması Anlatım
Tartışma
3 Saha verilerinin analizi 1 Konu ile ilgili literatür çalışması Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Saha verilerinin analizi 2 Konu ile ilgili literatür çalışması Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Sedimanter kayaçlarda dokusal analizler Konu ile ilgili literatür çalışması Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Sedimanter kayaçlarda petrografik analizler 1 Konu ile ilgili literatür çalışması Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Sedimanter kayaçlarda petrografik analizler 2 Konu ile ilgili literatür çalışması Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Sedimanter kayaçlarda petrografik analizler 3 Konu ile ilgili literatür çalışması Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Petrografik veriler üzerinde çalışmalar Konu ile ilgili literatür çalışması Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Ağır mineral analizleri Konu ile ilgili literatür çalışması Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Kil mineral analizleri Konu ile ilgili literatür çalışması Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Jeokimyasal analizler Konu ile ilgili literatür çalışması Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Diğer yöntemler Konu ile ilgili literatür çalışması Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Tartışma Konu ile ilgili literatür çalışması Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar