DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ofiyolit Jeolojisi ve Petrografisi JM   002 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Osman PARLAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere ofiyolit istifini tanıtmak, ofiyoliti oluşturan kayaçların petrografik özelliklerini öğretmek, ve arazide tanımalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini ofiyolitik istifi olusturan kayaların jeolojik ve petrografik özellikleri oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okyanusal litosfer ve ofiyolit istifini tanır
2) Manto tektonitlerini ve kromit oluşumunu öğrenir
3) Kümülatları ve petrografik özelliklerini tanır
4) Deniz tabanı yayılması ve levha dayklarını öğrenir
5) Kayaç-ergiyik etkileşimi hakkında bilgi sahibi olur
6) Metamorfik dilim oluşumunu ve kayaçlarını öğrenir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ofiyolit istifinin genel özellikleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ofiyolitlerin oluşum modelleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Okyanus ortası sırtı ve yitimle ilişkili ofiyolitler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 manto tektonitleri ve kayaç tipleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kromit oluşumu ve tektonik ortamı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Petrografik ve sismik MOHO kavramları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Ultramafik kümülatlar ve kayaç tipleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notlarının çalışılması Ödev
9 Mafik kümülatlar ve kayaç tipleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İzotrop gabrolar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Levha daykları ve deniz tabanı yayılması Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Volkanik istif ve arakatkılı sedimanlar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Plajiyogranitler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Metamorfik dilim ve kayaçları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının çalışılması Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar