DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstri ve Yerleşim Alanlarının Belirlenmesinde Çevre Jeofiziği JM   649 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hatice KARAKILÇIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Endüstri ve yerleşim alanlarının belirlenmesinde çevre jeofiziğinin önemi hakkında genel bilgiler vermek ve dinamik zemin parametreleri, katı ve sıvı atık depolama alanlarının, karstik boşlukların, yeraltı mühimmatlarının, nükleer atık depolama alanlarının jeolojik yapısının ve yeraltı su kirliliğinin, tatlısu-tuzlu su girişimlerinin ve yeraltı su kirliliğinin jeofizik yöntemlerle nasıl belirlendiğini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Çevre jeofiziği nedir. Uygulama alanları nedir. Hangi yöntemler uygulanır; Endüstri bölgelerinin ve organize sanayi alanlarının yerlerinin belirlenmesinde kullanılan dinamik zemin parametrelerinin jeofizik yöntemlerle tespit edilmesi; Kentsel yerleşim bölgelerinin yerlerinin belirlenmesinde kullanılan dinamik zemin parametrelerinin jeofizik yöntemlerle tespit edilmesi; Madencilik işlemlerinin çevre üzerindeki etkisinin jeofizik yöntemlerle tespiti; Hidroelektrik santrallerin yer seçimi ve zemin özelliklerinin jeofizik yöntemlerle araştırılması; Nükleer enerji santrallerinin yer seçimi ve zemin özelliklerinin jeofizik yöntemlerle araştırılması; Katı atıkların depolanacağı bölgelerin seçiminde jeofizik yöntemlerin kullanılması; Sıvı atıkların depolanacağı bölgelerin seçiminde jeofizik yöntemlerin kullanılması; Karstik boşlukların jeofizik yöntemler kullanılarak saptanması; Gömülü mühimmat ve tehlikeli maddelerin yerlerinin jeofizik yöntemler ile belirlenmesi; Toprak ve yeraltı suyu kirliliğinin araştırılması; Tatlı su ve tuzlu su girişim zonlarının yerlerinin belirlenmesi; Çökel malzeme ile dolmuş veya atık maddelerle doldurulmuş yerlerin araştırılması ve belirlenmesi; Sit alanları, su havzaları ve sulak bölgelerin korunması ve çevrelerin kirlenme risklerinin jeofizik yöntemler kullanılarak sürekli gözlenmesi. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) uygulamalarında jeofizik çalışmaların önemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre jeofiziği, uygulama alanlarını tanımlar ve Hangi yöntemlerin uygulanacağını saptar
2) Endüstri bölgelerinin ve organize sanayi alanlarının yerlerinin belirlenmesinde kullanılan dinamik zemin parametrelerinin jeofizik yöntemlerle tespit edilmesini açıklar
3) Kentsel yerleşim bölgelerinin yerlerinin belirlenmesinde kullanılan dinamik zemin parametrelerinin jeofizik yöntemlerle tespit eder
4) Maden işletmelerinin çevreye olan etkisinin jeofizik yöntemlerle belirler
5) Hidroelektrik santrallerin yer seçimi ve zemin özelliklerinin jeofizik yöntemlerle araştırmalar yapar
6) Nükleer enerji santrallerinin yer seçimi ve zemin özelliklerinin jeofizik yöntemlerle araştırılması açıklar
7) Katı atıkların depolanacağı bölgelerin seçiminde jeofizik yöntemlerin kullanımını açıklar
8) Ara Sınav
9) Sıvı atıkların depolanacağı bölgelerin seçiminde jeofizik yöntemlerin kullanılmasını açıklar
10) Karstik boşlukların jeofizik yöntemler kullanılarak saptar
11) Gömülü mühimmat ve tehlikeli maddelerin yerlerinin jeofizik yöntemler ile belirler
12) Toprak ve yeraltı suyu kirliliği araştırmaları yapar
13) Tatlı su ve tuzlu su girişim zonlarının yerlerini belirler
14) Çökel malzeme ile dolmuş veya atık maddelerle doldurulmuş yerlerini araştırır ve belirler
15) Sit alanları, su havzaları ve sulak bölgelerin korunması ve çevrenin kirlenme risklerinin jeofizik yöntemler kullanılarak sürekli gözlenmesi. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) uygulamalarında jeofizik çalışmaların önemini açıklar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre jeofiziği nedir. Uygulama alanları nedir. Hangi yöntemler uygulanır İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
2 Endüstri bölgelerinin ve organize sanayi alanlarının yerlerinin belirlenmesinde kullanılan dinamik zemin parametrelerinin jeofizik yöntemlerle tespit edilmesi İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
3 Kentsel yerleşim bölgelerinin yerlerinin belirlenmesinde kullanılan dinamik zemin parametrelerinin jeofizik yöntemlerle tespit edilmesi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
4 Madencilik işlemlerinin çevre üzerindeki etkisinin jeofizik yöntemlerle tespiti İlgili konuların kitaplardan araştırılması
5 Hidroelektrik santrallerin yer seçimi ve zemin özelliklerinin jeofizik yöntemlerle araştırılması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
6 Nükleer enerji santrallerinin yer seçimi ve zemin özelliklerinin jeofizik yöntemlerle araştırılması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
7 Katı atıkların depolanacağı bölgelerin seçiminde jeofizik yöntemlerin kullanılması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Sıvı atıkların depolanacağı bölgelerin seçiminde jeofizik yöntemlerin kullanılması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
10 Karstik boşlukların jeofizik yöntemler kullanılarak saptanması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
11 Gömülü mühimmat ve tehlikeli maddelerin yerlerinin jeofizik yöntemler ile belirlenmesi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
12 Toprak ve yeraltı suyu kirliliğinin araştırılması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
13 Tatlı su ve tuzlu su girişim zonlarının yerlerinin belirlenmesi. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
14 Çökel malzeme ile dolmuş veya atık maddelerle doldurulmuş yerlerin araştırılması ve belirlenmesi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
15 Sit alanları, su havzaları ve sulak bölgelerin korunması ve çevrelerin kirlenme risklerinin jeofizik yöntemler kullanılarak sürekli gözlenmesi. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) uygulamalarında jeofizik çalışmaların önemi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin genel tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar