DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre jeofiziği nedir. Uygulama alanları nedir. Hangi yöntemler uygulanır İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
2 Endüstri bölgelerinin ve organize sanayi alanlarının yerlerinin belirlenmesinde kullanılan dinamik zemin parametrelerinin jeofizik yöntemlerle tespit edilmesi İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
3 Kentsel yerleşim bölgelerinin yerlerinin belirlenmesinde kullanılan dinamik zemin parametrelerinin jeofizik yöntemlerle tespit edilmesi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
4 Madencilik işlemlerinin çevre üzerindeki etkisinin jeofizik yöntemlerle tespiti İlgili konuların kitaplardan araştırılması
5 Hidroelektrik santrallerin yer seçimi ve zemin özelliklerinin jeofizik yöntemlerle araştırılması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
6 Nükleer enerji santrallerinin yer seçimi ve zemin özelliklerinin jeofizik yöntemlerle araştırılması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
7 Katı atıkların depolanacağı bölgelerin seçiminde jeofizik yöntemlerin kullanılması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Sıvı atıkların depolanacağı bölgelerin seçiminde jeofizik yöntemlerin kullanılması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
10 Karstik boşlukların jeofizik yöntemler kullanılarak saptanması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
11 Gömülü mühimmat ve tehlikeli maddelerin yerlerinin jeofizik yöntemler ile belirlenmesi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
12 Toprak ve yeraltı suyu kirliliğinin araştırılması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
13 Tatlı su ve tuzlu su girişim zonlarının yerlerinin belirlenmesi. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
14 Çökel malzeme ile dolmuş veya atık maddelerle doldurulmuş yerlerin araştırılması ve belirlenmesi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
15 Sit alanları, su havzaları ve sulak bölgelerin korunması ve çevrelerin kirlenme risklerinin jeofizik yöntemler kullanılarak sürekli gözlenmesi. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) uygulamalarında jeofizik çalışmaların önemi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin genel tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar