DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstri ve Yerleşim Alanlarının Belirlenmesinde Çevre Jeofiziği JM   649 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hatice KARAKILÇIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Endüstri ve yerleşim alanlarının belirlenmesinde çevre jeofiziğinin önemi hakkında genel bilgiler vermek ve dinamik zemin parametreleri, katı ve sıvı atık depolama alanlarının, karstik boşlukların, yeraltı mühimmatlarının, nükleer atık depolama alanlarının jeolojik yapısının ve yeraltı su kirliliğinin, tatlısu-tuzlu su girişimlerinin ve yeraltı su kirliliğinin jeofizik yöntemlerle nasıl belirlendiğini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Çevre jeofiziği nedir. Uygulama alanları nedir. Hangi yöntemler uygulanır; Endüstri bölgelerinin ve organize sanayi alanlarının yerlerinin belirlenmesinde kullanılan dinamik zemin parametrelerinin jeofizik yöntemlerle tespit edilmesi; Kentsel yerleşim bölgelerinin yerlerinin belirlenmesinde kullanılan dinamik zemin parametrelerinin jeofizik yöntemlerle tespit edilmesi; Madencilik işlemlerinin çevre üzerindeki etkisinin jeofizik yöntemlerle tespiti; Hidroelektrik santrallerin yer seçimi ve zemin özelliklerinin jeofizik yöntemlerle araştırılması; Nükleer enerji santrallerinin yer seçimi ve zemin özelliklerinin jeofizik yöntemlerle araştırılması; Katı atıkların depolanacağı bölgelerin seçiminde jeofizik yöntemlerin kullanılması; Sıvı atıkların depolanacağı bölgelerin seçiminde jeofizik yöntemlerin kullanılması; Karstik boşlukların jeofizik yöntemler kullanılarak saptanması; Gömülü mühimmat ve tehlikeli maddelerin yerlerinin jeofizik yöntemler ile belirlenmesi; Toprak ve yeraltı suyu kirliliğinin araştırılması; Tatlı su ve tuzlu su girişim zonlarının yerlerinin belirlenmesi; Çökel malzeme ile dolmuş veya atık maddelerle doldurulmuş yerlerin araştırılması ve belirlenmesi; Sit alanları, su havzaları ve sulak bölgelerin korunması ve çevrelerin kirlenme risklerinin jeofizik yöntemler kullanılarak sürekli gözlenmesi. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) uygulamalarında jeofizik çalışmaların önemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre jeofiziği, uygulama alanlarını tanımlar ve Hangi yöntemlerin uygulanacağını saptar
2) Endüstri bölgelerinin ve organize sanayi alanlarının yerlerinin belirlenmesinde kullanılan dinamik zemin parametrelerinin jeofizik yöntemlerle tespit edilmesini açıklar
3) Kentsel yerleşim bölgelerinin yerlerinin belirlenmesinde kullanılan dinamik zemin parametrelerinin jeofizik yöntemlerle tespit eder
4) Maden işletmelerinin çevreye olan etkisinin jeofizik yöntemlerle belirler
5) Hidroelektrik santrallerin yer seçimi ve zemin özelliklerinin jeofizik yöntemlerle araştırmalar yapar
6) Nükleer enerji santrallerinin yer seçimi ve zemin özelliklerinin jeofizik yöntemlerle araştırılması açıklar
7) Katı atıkların depolanacağı bölgelerin seçiminde jeofizik yöntemlerin kullanımını açıklar
8) Ara Sınav
9) Sıvı atıkların depolanacağı bölgelerin seçiminde jeofizik yöntemlerin kullanılmasını açıklar
10) Karstik boşlukların jeofizik yöntemler kullanılarak saptar
11) Gömülü mühimmat ve tehlikeli maddelerin yerlerinin jeofizik yöntemler ile belirler
12) Toprak ve yeraltı suyu kirliliği araştırmaları yapar
13) Tatlı su ve tuzlu su girişim zonlarının yerlerini belirler
14) Çökel malzeme ile dolmuş veya atık maddelerle doldurulmuş yerlerini araştırır ve belirler
15) Sit alanları, su havzaları ve sulak bölgelerin korunması ve çevrenin kirlenme risklerinin jeofizik yöntemler kullanılarak sürekli gözlenmesi. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) uygulamalarında jeofizik çalışmaların önemini açıklar