DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Baraj Jeolojisi JM   645 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sedat TÜRKMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Yüksek lisans düzeyinde bağımsız olarak bir baraj yeri mühendislik jeolojisi çalışmasını metodolojik olarak yapabilmeyi,baraj gibi önemli su yapılarında karşılaşılabilecek sorunların ayrıntılı incelemesini, jeolojik faktörlerin baraj tipi seçimine olan etkisini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Baraj yeri araştırması ve uygun yapıların seçimi, jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik koşullar, duraylılık ve geçirimlilik araştırmaları, baraj tipinin belirlenmesi, baraj ilave yapılarının yerleştirilmesi, enjeksiyon perdesi ve derinliği, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, doğal yapı malzemesi araştırmaları bu dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bağımsız olarak bir baraj yeri mühendislik jeolojisi çalışmasının metodolojik olarak yapılabilme yeteneği kazanır
2) Baraj gibi önemli su yapılarında karşılaşılabilecek sorunların ayrıntılı incelemesinin yapar.
3) Jeolojik faktörlerin baraj tipi seçimine olan etkisini kavrar
4) Baraj yeri etütlerinde jeolojik faktörleri değerlebndirir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)