DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Heyelan Tematik Haritaları JM   642 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tolga ÇAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Jeoloji uygulamalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanımının öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Jeoloji uygulamalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin etkin bir şekilde kullanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Heyelanlarla ilgili haritalama ve analiz becerisini edinir.
2) Heyelanlarla ilgili haritalama ve analiz becerisini edinir.
3) Heyelanlarla ilgili haritalama ve analiz becerisini edinir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Heyelan terminolojisi ve heyelanların sınıflandırılması Literatür çalışması Anlatım
2 Heyelanlara neden olan jeomorfolojik, jeolojik ve hidrojeolojik faktörler. Literatür çalışması Anlatım
3 Heyelanların aktivitesi ve aktivite dağılımları. Literatür çalışması Anlatım
4 Tarihsel, arşiv, olay ve çok zamanlı heyelan envanter haritaları. Literatür çalışması Anlatım
Örnek Olay
5 Heyelanların arazi ve hava fotoğrafı analizleri ile belirlenmesi. Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
6 Heyelan duyarlılık yöntemleri. Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
7 İki değişkenli istatistiksel yaklaşımlar. Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
8 Ara Sınav Literatür çalışması Yazılı Sınav
9 Çok değişkenli istatistiksel yaklaşımlar. Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
10 Heyelan olası tehlike haritalarında zamansal olabilirlik. Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
11 Heyelan olası tehlike haritalarında alansal olabilirlik. Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
12 Heyelan risk değerlendirmelerinde hasar görebilirlik. Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
13 Niteliksel heyelan risk değerlendirmeleri. Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
14 Niceliksel heyelan risk değerlendirmeleri. Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
15 Niceliksel heyelan risk değerlendirmeleri. Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Literatür çalışması Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar