DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Heyelan terminolojisi ve heyelanların sınıflandırılması Literatür çalışması Anlatım
2 Heyelanlara neden olan jeomorfolojik, jeolojik ve hidrojeolojik faktörler. Literatür çalışması Anlatım
3 Heyelanların aktivitesi ve aktivite dağılımları. Literatür çalışması Anlatım
4 Tarihsel, arşiv, olay ve çok zamanlı heyelan envanter haritaları. Literatür çalışması Anlatım
Örnek Olay
5 Heyelanların arazi ve hava fotoğrafı analizleri ile belirlenmesi. Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
6 Heyelan duyarlılık yöntemleri. Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
7 İki değişkenli istatistiksel yaklaşımlar. Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
8 Ara Sınav Literatür çalışması Yazılı Sınav
9 Çok değişkenli istatistiksel yaklaşımlar. Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
10 Heyelan olası tehlike haritalarında zamansal olabilirlik. Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
11 Heyelan olası tehlike haritalarında alansal olabilirlik. Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
12 Heyelan risk değerlendirmelerinde hasar görebilirlik. Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
13 Niteliksel heyelan risk değerlendirmeleri. Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
14 Niceliksel heyelan risk değerlendirmeleri. Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
15 Niceliksel heyelan risk değerlendirmeleri. Literatür çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Literatür çalışması Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar