DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Geçirimsizleştirme Yöntemleri JM   632 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sedat TÜRKMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı,Mühendislik Projelerinde karşılaşılan su sorunlarına çözüm üretmeyi, su problemlerinin giderilmesi için uygulanacak yöntemleri belirlemeyi, araştırma tekniklerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Mühendislik yapılarında karşılaşılan su sorunlarının giderilmesi amacıyla yapılan araştırmalar ve uygulamalar. Geçirimsizlik yöntemlerinin incelenmesi, uygun geçirimsizlik yönteminin seçimi. Enjeksiyon, slurry trench (kalın duvar), elastik ince duvar, yöntemleri. Membran uygulamaları, Temel ya da zemin özelliğine göre hangi yöntemin uygun olacağının teknik, uygulama ve ekonomik açıdan araştırılması dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mühendislik Projelerinde karşılaşılan su sorunlarına çözüm üretme yeteneği kazanır.
2) Su problemlerinin giderilmesi için uygulanacak yöntemleri belirler.
3) Araştırma teknikleri öğrenir
4) Maliyet ve emniyet açısından hangi yöntemin uygun olacağına karar verme yeteneğini kazanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)