DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kentsel Planlama ve Arazi Kullanımı JM   631 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sedat TÜRKMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı,Yüksek Lisans öğrenimi gören kişilere kent planlamasında yapılması gereken temel jeolojik verilerin araştırılması ve jeolojik açıdan yer seçimi konusunda yapılması gereken işlemlerin metodolojik bir yöntemle yapabilmesinin sağlanmasıdır
Dersin İçeriği
Arazi kullanım planlamasında jeolojik faktörler. Planlama aşamaları, planlamaya koşut jeolojik çalışmalar. Uygun ve uygun olmayan alanlar, iyileştirme gerektiren alanlarda yapılacak uygulamalar, Yer Mühendisliği kavramları ve araştırma teknikleri. Alternatifler ve çevresel faktörler. Veri yorumlama ve rapor tekniği dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yüksek Lisans öğrenimi gören kişilere kent planlamasında yapılması gereken temel jeolojik verilerin araştırılmasını kavrar
2) jeolojik açıdan yer seçimini yapar
3) Yerleşim alanlarının belirlenmesinde yapılması gereken işlemlerin metodolojik bir sıra ile yapabilmesinin sağlanmasına olanak sağlar.
4) Kıyı Kavramı ile kentleşme ilişkisini inceler.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arazi kullanım planlamasında jeolojik faktörler. Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
2 Planlama aşamaları, Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
3 planlamaya koşut jeolojik çalışmalar. Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
4 Uygun ve uygun olmayan alanların belirlenmesi Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
5 iyileştirme gerektiren alanlarda yapılacak uygulamalar Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
6 Yer Mühendisliği kavramları ve araştırma teknikleri Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
7 Yer Mühendisliği kavramları ve araştırma teknikleri Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı sınav, ödev
9 Alternatifler ve çevresel faktörler Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
10 Örnek çalışma ve arazi kullanım haritası yapım prensipleri Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
11 CBS ve kentsel planlamada yeri Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
12 CBS ve kentsel planlamada yeri Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
13 Kentsel planlama ve afet durumu değerlendirmesi Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
14 Veri yorumlama ve rapor tekniği. Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
15 Veri yorumlama ve rapor tekniği. Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav, sunum

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar