DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arazi kullanım planlamasında jeolojik faktörler. Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
2 Planlama aşamaları, Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
3 planlamaya koşut jeolojik çalışmalar. Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
4 Uygun ve uygun olmayan alanların belirlenmesi Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
5 iyileştirme gerektiren alanlarda yapılacak uygulamalar Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
6 Yer Mühendisliği kavramları ve araştırma teknikleri Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
7 Yer Mühendisliği kavramları ve araştırma teknikleri Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı sınav, ödev
9 Alternatifler ve çevresel faktörler Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
10 Örnek çalışma ve arazi kullanım haritası yapım prensipleri Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
11 CBS ve kentsel planlamada yeri Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
12 CBS ve kentsel planlamada yeri Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
13 Kentsel planlama ve afet durumu değerlendirmesi Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
14 Veri yorumlama ve rapor tekniği. Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
15 Veri yorumlama ve rapor tekniği. Ders Anlatım, Sunu ve Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav, sunum

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar