DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kentsel Planlama ve Arazi Kullanımı JM   631 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sedat TÜRKMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı,Yüksek Lisans öğrenimi gören kişilere kent planlamasında yapılması gereken temel jeolojik verilerin araştırılması ve jeolojik açıdan yer seçimi konusunda yapılması gereken işlemlerin metodolojik bir yöntemle yapabilmesinin sağlanmasıdır
Dersin İçeriği
Arazi kullanım planlamasında jeolojik faktörler. Planlama aşamaları, planlamaya koşut jeolojik çalışmalar. Uygun ve uygun olmayan alanlar, iyileştirme gerektiren alanlarda yapılacak uygulamalar, Yer Mühendisliği kavramları ve araştırma teknikleri. Alternatifler ve çevresel faktörler. Veri yorumlama ve rapor tekniği dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yüksek Lisans öğrenimi gören kişilere kent planlamasında yapılması gereken temel jeolojik verilerin araştırılmasını kavrar
2) jeolojik açıdan yer seçimini yapar
3) Yerleşim alanlarının belirlenmesinde yapılması gereken işlemlerin metodolojik bir sıra ile yapabilmesinin sağlanmasına olanak sağlar.
4) Kıyı Kavramı ile kentleşme ilişkisini inceler.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)