DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maden Jeofiziği JM   626 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hatice KARAKILÇIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maden arama teknikleri hakkında genel bilgiler vermek ve Maden aramalarında kullanılan jeofizik yöntemleri öğretmektir.
Dersin İçeriği
Maden Jeofiziğine giriş ve maden arama teknikleri, Çeşitli maden zonlarının araştırılmasında uygun jeofizik yöntemlerin belirlenmesi, Jeofizik yöntemlerle maden arama ilkeleri, Jeofiziksel aramalarda işlem aşamaları, Jeofiziksel yöntemlerin tasarlanması iletken ve dirençli, mıknatıslanabilir, ağır ve hafif, sert ve gevşek maden ve endüstriyel maddelerin hangi yöntemle, nasıl belirleneceğinin çeşitli örneklerle gösterilmesi. Gravite, Manyetik, Elektrik ve Elektromanyetik, IP ve Sismik verilerle yeraltı yapısının modellenmesi, Modern jeofizik yöntemlerin araziye uygulanması, Modern jeofizik yöntemlerin araziye uygulanması ve maden aramada sahanın jeofizik haritalarının elde edilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maden Jeofiziğine giriş ve maden arama tekniklerini tanımlar
2) Çeşitli maden zonlarının araştırılmasında uygun jeofizik yöntemlerin belirler
3) Jeofizik yöntemlerle maden arama ilkelerini açıklar
4) Jeofiziksel aramalarda işlem aşamalarını tanımlar
5) Maden yataklarının araştırılmasında belirleyici jeofizik yöntemleri açıklar.
6) Madencilik ve endüstriyel malzeme yöntemi ile tasarım, iletken ve dirençli, mıknatıslanabilir, ağır ve hafif, sert ve gevşek bir şekilde belirlenmesi için hangi yöntemlerin kullanılacağını açıklar.
7) Gravite, Manyetik, Elektrik ve Elektromanyetik, IP ve Sismik verilerle yeraltı yapısının modellenmesi yapar
8) Ara Sınav
9) Modern jeofizik yöntemlerle arazi uygulanmasını yapar
10) Modern jeofizik yöntemlerin araziye uygulanmasını ve maden aramada sahanın jeofizik haritalarını yapar
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maden Jeofiziğine giriş ve maden arama teknikleri İlgili konuların kitaplardan araştırılması
2 Çeşitli maden zonlarının araştırılmasında uygun jeofizik yöntemlerin belirlenmesi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
3 Jeofizik yöntemlerle maden arama ilkeleri, Jeofiziksel aramalarda işlem aşamaları İlgili konuların kitaplardan araştırılması
4 Jeofiziksel yöntemlerin tasarlanması iletken ve dirençli, mıknatıslanabilir, ağır ve hafif, sert ve gevşek maden ve endüstriyel maddelerin hangi yöntemle, nasıl belirleneceğinin çeşitli örneklerle gösterilmesi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
5 Gravite, Manyetik, Elektrik ve Elektromanyetik, IP ve Sismik verilerle yeraltı yapısının modellenmesi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
6 Gravite yöntemi ile maden aramaları. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
7 Gravite yöntemi ile elde edilen sonuçların değerlendirilmesi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Manyetik yöntem ile maden aramaları. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
10 Manyetik yöntem ile elde edilen sonuçların değerlendirilmesi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
11 Elektrik yöntemlerle maden aramaları İlgili konuların kitaplardan araştırılması
12 Elektrik yöntemlerle elde edilen sonuçların değerlendirilmesi İlgili konuların kitaplardan araştırılması
13 Manyetik ve elektrik yöntemlerle elde edilen elde edilen sonuçların yorumlanması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
14 Elektromanyetik yöntem ile maden aramaları. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
15 Elektromanyetik yöntem ile elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Ders Tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar