DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Cevher Mikroskopisi JM   608 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mustafa AKYILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Cevher mineralllerini ayrıntılı olarak tanımayı öğretmek.
Dersin İçeriği
GGiriş,genel tanımlamalar, örnek seçimleri ve parlak kesitlerin hazırlanması, cevher minerallerinin optik özellikleri,doku ve yapıları parajenez ve süksesyonlarının saptanması, cevher minerallerinin maden mikroskobunda ayrıntılı analizleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Parajenez ve süksesyonu belirler.
2) Maden mikroskobunda cevher minerallerini tanımlar.
3) Yatak tiplerinin farklı özelliklerini belirler.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)