DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ofiyolit Kayalarda Yaş Tayini Metodları ve Uygulamaları JM   606 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Osman PARLAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere ofiyolitik kayaçların jeokronolojik yaş tayini ile tarihlendirilmesinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini (a) ofiyolitlerin genelleştirilmiş stratigrafik kesitleri ve izotopik yaş tayinine uygun kayaçların petrografisi, (b) K-Ar, 40 Ar/39 Ar, Rb-Sr, Sm-Nd ve U-Pb izotopik yaş tayini metodlarının genel özellikleri ve ofiyolitik kayaçlara uygulanması oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ofiyolitlerde radyometrik yaş tayini metotları hakkında bilgi sahibi olur
2) Mineral ayırma işlemlerini öğrenir
3) soğuma yaşı ile kristallenme yaşı arasındaki farkı görür
4) termokronoloji kavramını öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ofiyolit topluluğu ve stratigrafisi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Farklı tektonik ortamlarda oluşan ofiyolitler ve petrografik özellikleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Paleontolojik ve izotopik yaş kavramı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Radyolaritler ve epiofiyolitik örtü sedimanları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Yaş tayinine uygun kayaçlar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Mineral ayırma işlemleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Plajiyogranitler ve U-Pb yöntemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notlarını tekrar etmelidir. Ödev
9 Gabroyik kayaçlar ve U-Pb yöntemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Metamorfik dilim (amfibolit) ve K-Ar / Ar-Ar yöntemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Metamorfik dilim (amfibolit) ve U-Pb yöntemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Gabroyik kayaçlar ve Sm-Nd yöntemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Soğuma ve kristallenme yaşı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Türkiye'deki ofiyolitler ve yaş bulguları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarını tekrar etmelidir. Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar