DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ofiyolit topluluğu ve stratigrafisi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Farklı tektonik ortamlarda oluşan ofiyolitler ve petrografik özellikleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Paleontolojik ve izotopik yaş kavramı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Radyolaritler ve epiofiyolitik örtü sedimanları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Yaş tayinine uygun kayaçlar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Mineral ayırma işlemleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Plajiyogranitler ve U-Pb yöntemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notlarını tekrar etmelidir. Ödev
9 Gabroyik kayaçlar ve U-Pb yöntemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Metamorfik dilim (amfibolit) ve K-Ar / Ar-Ar yöntemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Metamorfik dilim (amfibolit) ve U-Pb yöntemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Gabroyik kayaçlar ve Sm-Nd yöntemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Soğuma ve kristallenme yaşı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Türkiye'deki ofiyolitler ve yaş bulguları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarını tekrar etmelidir. Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar