DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ofiyolit Kayalarda Yaş Tayini Metodları ve Uygulamaları JM   606 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Osman PARLAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere ofiyolitik kayaçların jeokronolojik yaş tayini ile tarihlendirilmesinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini (a) ofiyolitlerin genelleştirilmiş stratigrafik kesitleri ve izotopik yaş tayinine uygun kayaçların petrografisi, (b) K-Ar, 40 Ar/39 Ar, Rb-Sr, Sm-Nd ve U-Pb izotopik yaş tayini metodlarının genel özellikleri ve ofiyolitik kayaçlara uygulanması oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ofiyolitlerde radyometrik yaş tayini metotları hakkında bilgi sahibi olur
2) Mineral ayırma işlemlerini öğrenir
3) soğuma yaşı ile kristallenme yaşı arasındaki farkı görür
4) termokronoloji kavramını öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)