DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Jeolojisi Haritaları JM   602 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Altay ACAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik Haritaları Hazırlama Tekniğinin Öğretilmesi
Dersin İçeriği
Farklı ölçeklerde inşaata ve imara yönelik olarak jeolojik ve jeotejnik harita hazırlama teknikleri. Lokal ve bölgesel ölçekte heyelanların topografik haritalar üzerine işlenmesi ve heyelan ıslah projelerinin belirtilmesi. Bilgisayar uygulama teknikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Haritalama tekniklerinin Öğretilmesi
2) Farklı ölçeklerde harita veri tabanlarının hazırlanması
3) Bilgisayar ortamlarında haritalama yapımı becerisinin kazanılması
4) Farklı içerikteki harita gösterimlerinin projelere uygulanması
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mühendislik Jeolojisi Haritaları Tipleri ve Ölçekleri Anlatım; ödev
2 Coğrafik ve Topografik Haritalar Anlatım; ödev
3 Eğim Haritaları ve Lejandları Anlatım; ödev
4 Yeraltı ve Yerüstü Suları Haritaları Anlatım; ödev
5 Su toplanma Havzalarının Harita üzerinde Analizleri Anlatım; ödev
6 Detaylı ölçekte jeolojik haritalar Alıştırma ve Uygulama ; Performans Değerlendirmesi
7 Detaylı ölçekte mühendislik jeolojisi haritaları Alıştırma ve Uygulama ; Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Problem Çözme; Yazılı Sınav
9 Heyelan Haritaları Proje Temelli Öğrenme; Ödev
10 Yüzey jeolojisi haritaları Proje Temelli Öğrenme; Ödev
11 Özel Haritalar (taşıma gücü; oturma vs) Proje Temelli Öğrenme; Ödev
12 Haritalardan en ve boy kesitlerin hazırlanması Proje Temelli Öğrenme; Ödev
13 3 boyutlu blok diyagramların hazırlanması Proje Temelli Öğrenme; Ödev
14 Dijital ortamda harita verilerin değerlendirilmesi (1) Proje Temelli Öğrenme; Ödev
15 Dijital ortamda harita verilerin değerlendirilmesi (2) Proje Temelli Öğrenme; Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru-Cevap ; Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar