DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Jeolojisi Haritaları JM   602 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Altay ACAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik Haritaları Hazırlama Tekniğinin Öğretilmesi
Dersin İçeriği
Farklı ölçeklerde inşaata ve imara yönelik olarak jeolojik ve jeotejnik harita hazırlama teknikleri. Lokal ve bölgesel ölçekte heyelanların topografik haritalar üzerine işlenmesi ve heyelan ıslah projelerinin belirtilmesi. Bilgisayar uygulama teknikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Haritalama tekniklerinin Öğretilmesi
2) Farklı ölçeklerde harita veri tabanlarının hazırlanması
3) Bilgisayar ortamlarında haritalama yapımı becerisinin kazanılması
4) Farklı içerikteki harita gösterimlerinin projelere uygulanması
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)