DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Jeomekaniğe Giriş Anlatım; ödev
2 Zemin ve Kaya Mekaniği Prensipleri Anlatım; ödev
3 Kaya ve zemin döngüsü Anlatım; ödev
4 Efektif Stres Kavramı, Geçirgenlik ve Sızma Alıştırma ve Uygulama ; Performans Değerlendirmesi
5 Gerilme ve Deformasyon Alıştırma ve Uygulama ; Performans Değerlendirmesi
6 Kayaçların dayanımı ve yenilme kriterleri Alıştırma ve Uygulama ; Performans Değerlendirmesi
7 Sonlu elemanlar yöntemiyle kaya ve zemin kütlesindeki gerilme ve defermasyonların hesaplanması Soru-Cevap ; Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Problem Çözme; Yazılı Sınav
9 Kaya kütlelerinin gerilme-deformasyon davranış modeli Proje Temelli Öğrenme; Ödev
10 Şişme nedeniyle dikkat edilecek hususlar Proje Temelli Öğrenme; Ödev
11 Kaya kütlesinden sızıntının kavramsal modeli Alıştırma ve Uygulama ; Ödev
12 Ayrık Model Kullanılarak Bir Kaya Kütlesindeki Sızıntı Akımının Analizi Alıştırma ve Uygulama ; Ödev
13 Trafik tünelleri ve galeriler Alıştırma ve Uygulama ; Ödev
14 Yeraltı Açıklıkları ve Boşlukları Alıştırma ve Uygulama ; Ödev
15 Basınç Tünelleri Proje temelli öğrenme; proje/tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru-Cevap ; Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar