DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yeryüzündeki suların oluşumu ve dağılımı İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
2 Hidrolojik çevrim ve su kalitesi ilişkisi İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
3 Kirletici maddeler İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
4 Su kaynakları İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
5 İnorganik kirleticiler İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
6 Organik kirleticiler ve fotosentez etkisi İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
7 Mikrobiyal kirlenme İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Sınava ve proje sunumuna hazırlık Sözlü Sınav
Proje / Tasarım
9 Kirlilik kontrolunda hidrolojik unsurlar İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
10 Yeraltısuyu kirlenmesi İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
11 Yüzeysuları kirlenmesi: Akarsu İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
12 Deniz-Göl Kirlenmesi İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
13 Su kirliliği kontrol çalışmaları İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
14 Su kalite kriterleri ve standartları İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
15 İyileştirme çalışmaları İlgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale incelemesi Anlatım
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava ve proje sunumuna hazırlık Sözlü Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar