DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Paleojen Stratigrafisi JM   559 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ümit ŞAFAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Paleontolojinin stratigrafiye dönüştürülmesini öğretmek.
Dersin İçeriği
Paleontolojik veriler ile stratigrafik çatının kurulması, kronostratigrafide devir, sistem, seri ve kat belirleyen fosil frupları ve stratigrafik konumları, biyolojik provensler içerisinde başlıca fosil gruplarının dağılımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
2) Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahip olur.
3) Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur.
4) Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olur.
5) Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
6) Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
7) Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilir.
8) Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olur.
9) Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
10) Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olur.
11) Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
12) Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
13) Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
14) Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
15) Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tersiyer sistemi, tarihçesi Kaynakların incelenmesi Anlatım
2 Tersiyer sisteminin bölümlenmesi, Paleojen alt sistemi Kaynakların incelenmesi Anlatım
3 Paleojen sistemi, tarihçesi, birim stratotipleri Kaynakların incelenmesi Anlatım
4 Paleojen sisteminin bölümlenmesi, seri ve katları (I) Kaynakların incelenmesi Anlatım
5 Paleojen sisteminin bölümlenmesi, seri ve katları (II) Kaynakların incelenmesi Anlatım
6 Paleojenin genel özellikleri Kaynakların incelenmesi Anlatım
7 Paleojende gelişen orojenik fazlar ve sonuçları Kaynakların incelenmesi
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Paleojende gelişen orojenik fazlar ve sonuçları Kaynakların incelenmesi Anlatım
10 Avrupa Paleojeni, tip lokalitesi, Paris Havzası tanımı Kaynakların incelenmesi
11 Avrupa Paleojeninin diğer Paleojen düzeyleri ile korelasyonu Kaynakların incelenmesi Anlatım
12 Türkiyede Paleojen dağılımı Kaynakların incelenmesi Anlatım
13 Paleojen ostrakod, bentik ve planktonik foraminifer standart zonları Kaynakların incelenmesi Anlatım
14 Standart zonların Türkiye ve dünyadaki uygulama ve dağılımları (I) Kaynakların incelenmesi Anlatım
15 Standart zonların Türkiye ve dünyadaki uygulama ve dağılımları (II) Kaynakların incelenmesi Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar