DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Makropaleontolojide fosil grupları ve kısa tanıtımı Kaynakların incelenmesi Anlatım
2 Önemli makro fosillerin Tersiyer sistemi ile ilişkisi Kaynakların incelenmesi Anlatım
3 Tersiyer sistemi içerisinde dünyada bulunan makrofauna grupları ve gelişimleri (I) Kaynakların incelenmesi Anlatım
4 Tersiyer sistemi içerisinde dünyada bulunan makrofauna grupları ve gelişimleri (II) Kaynakların incelenmesi Anlatım
5 Tersiyer makrofaunasının başlıca ortamları, karakteristikleri Kaynakların incelenmesi Anlatım
6 Tersiyer makrofaunasının oluşturdukları biyocoğrafik provensler Kaynakların incelenmesi Anlatım
7 Mollusca makrofaunası ve başlıca Tersiyer zonları (I) Kaynakların incelenmesi Anlatım
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Mollusca makrofaunası ve başlıca Tersiyer zonları (II) Kaynakların incelenmesi Anlatım
10 Tersiyer Atlantik biyocoğrafik provenslerinin birbirleri ile deneştirilmesi ve yorumu Kaynakların incelenmesi
11 Tersiyer Pasifik biyocoğrafik provenslerinin birbirleri ile deneştirilmesi, yorumu Kaynakların incelenmesi Anlatım
12 Türkiyede tersiyer makrofaunasının gelişimi Kaynakların incelenmesi Yazılı Sınav
13 Biyocoğrafik provenslerin makrofauna yönünden Türkiye ile deneştirilmesi (I) Kaynakların incelenmesi Anlatım
14 Biyocoğrafik provenslerin makrofauna yönünden Türkiye ile deneştirilmesi (II) Kaynakların incelenmesi Anlatım
15 Türkiye ve biyocoğrafik tablolar Kaynakların incelenmesi Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar