DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyostratigrafi JM   521 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Atike NAZİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Stratigrafinin kurulmasında biyostratigrafinin önemini ve kullanılmasını öğrenmek.
Dersin İçeriği
Stratigrafi, fosil, biyostratigrafi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biostratigrafi birimlerini öğrenir
2) Paleontolojik ve litolojik korelasyonu kavrar
3) Türleşme, evrim ve taksonomi öğrenir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Stratigrafi, Paleontoloji ve biyostratigrafinin Tanımı Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
2 Paleontoloji ve biyostratigrafinin gelişimi Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
3 Litostratigrafi Birimleri ve Sınıflaması Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
4 Litodem Birimleri ve Sınıflaması Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
5 Ekostratigrafi, Kronostratigrafi ve Jeokronoloji Birimleri ve Sınıflaması Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
6 Biyostratigrafi Birimlerinin kullanımı Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
7 Fiziksel Stratigrafi ve Biyostratigrafi İlişkisi Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Kaynakları gözden geçirme Ödev
9 Korelasyon: Karşılaştırma Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
10 Fasiyes ve Biyozon Haritaları Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
11 Fosillerde Taksonomi (Sistematik) Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
12 Paleontolojide Yöntem ve Yorum Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
13 Stratigrafik Seriler, Coğrafik Seriler Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
14 Gelişme Serileri, Morfolojik Seriler Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
15 Evrim Serileri ve Türleşme Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynakları gözden geçirme Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar