DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Stratigrafinin temel prensipleri, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
2 Jeolojik zaman kavramı, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
3 Litostratigrafi ve biyostratigrafinin temel prensipleri Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
4 Göreceli zaman skalasının gelişimi, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
5 Çökelme sistemlerindeki stratigrafik veriler, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
6 Çökelme sistemleri: I) Denizel olmayan ortamlar, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
7 Kıyısal ortamlar, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
8 Ara Sınav Sözlü ve/veya Yazılı Sınav
9 Kırıntılı deniz ve pelajik ortamlar, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
10 Karbonat ortamları, litostratigrafi (fasiyes, depolanma ile ilgili jeolojik çalışmalar, stratigrafik kayıtlardaki boşluk), Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
11 Uyumsuzluk ve çeşitleri, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
12 Stratigrafik korelasyon ve stratigrafik metodlar, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
13 Stratigrafik kesitlerin ölçümü ve tanımlaması, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
14 Stratigrafik kesitlerin ölçümü ve tanımlaması, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
15 Stratigrafik enine kesitler ve panel diyagramlar. Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü ve/veya Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar