DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Baraj Jeolojisi JM   645 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sedat TÜRKMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Yüksek lisans düzeyinde bağımsız olarak bir baraj yeri mühendislik jeolojisi çalışmasını metodolojik olarak yapabilmeyi,baraj gibi önemli su yapılarında karşılaşılabilecek sorunların ayrıntılı incelemesini, jeolojik faktörlerin baraj tipi seçimine olan etkisini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Baraj yeri araştırması ve uygun yapıların seçimi, jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik koşullar, duraylılık ve geçirimlilik araştırmaları, baraj tipinin belirlenmesi, baraj ilave yapılarının yerleştirilmesi, enjeksiyon perdesi ve derinliği, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, doğal yapı malzemesi araştırmaları bu dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bağımsız olarak bir baraj yeri mühendislik jeolojisi çalışmasının metodolojik olarak yapılabilme yeteneği kazanır
2) Baraj gibi önemli su yapılarında karşılaşılabilecek sorunların ayrıntılı incelemesinin yapar.
3) Jeolojik faktörlerin baraj tipi seçimine olan etkisini kavrar
4) Baraj yeri etütlerinde jeolojik faktörleri değerlebndirir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Baraj kavramı, baraj yapımına etki eden faktörler Anlatım, sunu Anlatım
2 Baraj tipi seçimi, jeolojik faktörler. Anlatım, sunu
3 Baraj yer seçimi ve planlaması Anlatım, sunu
4 Baraj yeri jeoloji çalışmaları Anlatım, sunu
5 Geçirimlilik ve duraylılık çalışmaları Anlatım, sunu
6 Göl alanı ile ilgili yapılan çalışmalar Anlatım, sunu
7 Baraj yerinde yapılan arazi deneyleri ve hesaplamaları Anlatım, sunu
8 Ara Sınav Yazılı sınav, ödev
9 Baraj yerinin mühendislik jeoloji modelinin ve haraitalarının hazırlanması Anlatım, sunu
10 Baraj yapı malzemesi Anlatım, sunu
11 Barajlarda karşılaşılan sorunlar Anlatım, sunu
12 Duraylılık ve heyelan sorunları Anlatım, sunu
13 Su kaçak problemleri Anlatım, sunu
14 Örnek projeler Anlatım, sunu
15 Örnek projeler Anlatım, sunu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar