DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Levha Tektoniği ve Temel Kavramları JM   636 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ülvi Can ÜNLÜGENÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yer kabuğunun şekillenmesinde rol oynayan tektonik olaylar ve kuvvetler ile bu kuvvetlerin kayaçlar üzerindeki etkilerini anlamak. Bu kapsamda doğada görülen yapısal jeolojik unsurları yorumlayabilme becerisini kazanmak. Yer kabuğunda levha hareketleri ve depremlerin oluşumu hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrencinin levha tektoniği teorisi ve litosferik levha hareketleri ve bu hareketleri sonucunda gelişen olayların teorik bilgilerini daha iyi anlama olanağını sağlamak.
Dersin İçeriği
Tanımlama, yerküre hakkında genel bilgiler, Levha tektoniği kavramı, dünü, bugünü, yarını, Levha hareketlerinin verileri, Levha tektoniğinin hareket mekanizması, Diverjan levha sınırlarında gelişen olaylar-yapılar, Konverjan levha sınırlarında gelişen olaylar-yapılar, Transform faylı sınırlar, Deniz tabanı yayılması, Kıtaların kayması, Okyanus kabuğu, ofiyolitler, Volkanik dağ oluşumu, Depremler, Levha sınırlarını belirleyen kayaç toplulukları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yer kabuğundaki levhaların hareket mekanizmalarını anlar.
2) Levha Tektoniği kavramı ve yer kabuğunu oluşturan önemli levhaları bilir.
3) Hareket eden levhalarla ilişkili olarak oluşan kalkanların ve havzaların kesin tektonik konumunu bilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanımlama, yerküre hakkında genel bilgiler, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Levha tektoniği kavramı, dünü, bugünü, yarını, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
3 Levha hareketlerinin verileri, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
4 Levha tektoniğinin hareket mekanizması, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
5 Diverjan levha sınırlarında gelişen olaylar-yapılar, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
6 Konverjan levha sınırlarında gelişen olaylar-yapılar, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
7 Transform faylı sınırlar, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
8 Ara Sınav Sözlü ve/veya Yazılı Sınav
9 Deniz tabanı yayılması Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
10 Kıtaların kayması Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
11 Okyanus kabuğu, ofiyolitler, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
12 Okyanus kabuğu, ofiyolitler, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
13 Volkanik dağ oluşumu, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
14 Depremler, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
15 Levha sınırlarını belirleyen kayaç toplulukları. Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü ve/veya Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar