DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Donmuş Zeminlerin Mekanik Özelikleri JM   624 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hakan GÜNEYLİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Soğuk iklim bölgelerindeki zemin analiz ve sorunlarının öğretilmesi
Dersin İçeriği
Don olayının zeminler üzerindeki etkileri. Zeminlerde donmayı denetleyen faktörler. Zeminler içerisinde termoozmoz olayının incelenmesi. Donma bölgesi, donma hızı ve don çizgisinin belirlenmesi ve sınır koşularının ortaya konması. Don çözülmesinin zeminlerdeki etkileri. Don penetrasyon etütlerinin yapılması. Don olayının sebep olduğu zararlara karşı alınabilecek tedbirlerin saptanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Don olayının zeminler üzerindeki etkileri
2) Don penetrasyonu
3) Don bölgelerinde zemin analizi
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel zemin mekaniği ilkeleri Literatür araştırması ve okuma Anlatım
2 Temel zemin mekaniği ilkeleri Literatür araştırması ve okuma Anlatım
3 Don olayının zeminler üzerindeki etkileri Literatür araştırması ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Don olayının zeminler üzerindeki etkileri Literatür araştırması ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Donma (soğuma) sürecinde zeminlerde meydana fiziksel süreçler Literatür araştırması ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Donma (soğuma) sürecinde zeminlerde meydana fiziksel süreçler Literatür araştırması ve okuma Anlatım
7 Donma (soğuma) sürecinde zeminlerde meydana fiziksel süreçler Literatür araştırması ve okuma Anlatım
8 Ara Sınav Literatür araştırması ve okuma Yazılı Sınav
9 Donmuş zeminlerde yapılan zemin araştırma deneyleri Literatür araştırması ve okuma Anlatım
10 Donmuş zeminlerde yapılan zemin araştırma deneyleri Literatür araştırması ve okuma Anlatım
11 Donmuş zeminlerde yapılan zemin araştırma deneyleri Literatür araştırması ve okuma Anlatım
12 Don penetrasyon deneyi Literatür araştırması ve okuma Anlatım
13 Donmuş zeminlerin çözünme sürecindeki fizikomekanik olaylar Literatür araştırması ve okuma Anlatım
14 Donmuş zeminlerin çözünme sürecindeki fizikomekanik olaylar Literatür araştırması ve okuma Anlatım
15 Don bölgelerinde zemin ıslah yöntemleri Literatür araştırması ve okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Literatür araştırması ve okuma Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar