DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sismik Kaynaklı Jeoteknik Sorunlar JM   620 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hakan GÜNEYLİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sismik kökenli mühendislik jeolojisi sorunlarının öğretilmesi
Dersin İçeriği
Deprem çeşitleri ve sismik dalgaların neden olduğu yer-teknik sorunların tanımlama ve sınıflandırılmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Deprem ve sismisite kavramının anlaşılması
2) Zemin davranışı üzerinde sismisitenin etkileri
3) Sismisite bazlı zemin araştırmaları
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Deprem kavramı ve depremle ilişkili olaylar Literatür araştırması ve okuma Anlatım
2 Deprem kavramı ve depremle ilişkili olaylar Literatür araştırması ve okuma Anlatım
3 Deprem kavramı ve depremle ilişkili olaylar Literatür araştırması ve okuma Anlatım
4 Deprem dalgaları Literatür araştırması ve okuma Anlatım
5 Deprem dalgaları Literatür araştırması ve okuma Anlatım
6 Deprem dalgaları Literatür araştırması ve okuma Anlatım
7 Deprem dalgaları Literatür araştırması ve okuma Anlatım
8 Ara Sınav Literatür araştırması ve okuma Anlatım
Yazılı Sınav
9 Sıvılaşma Literatür araştırması ve okuma Anlatım
10 Sıvılaşma analizi Literatür araştırması ve okuma Anlatım
11 Sıvılaşma analizi Literatür araştırması ve okuma Anlatım
12 Rezonans Literatür araştırması ve okuma Anlatım
13 Zemin büyütmesi Literatür araştırması ve okuma Anlatım
14 Zemin büyütmesi Literatür araştırması ve okuma Anlatım
15 Sıvılaşan zeminlerde iyileştirme Literatür araştırması ve okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Literatür araştırması ve okuma Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar