DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Şev Stabilitesi ve Islahı JM   600 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İsmail Altay ACAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kazı ve Dolgu Şev Tasarımı Yöntemlerinin Öğretilmesi
Dersin İçeriği
Şev tasarımı; şev yenilmelerinin temel mekaniği; jeolojik veri toplama ve bu verilerin yorumlanması; kayaçların makaslama dayanımları; yeraltı suyu akımı, geçirgenlik ve basınç; yenilme tipleri; heyelanlar ve heyelanların sınıflandırılması; şevlerin ve heyelanların ıslahı; bilgisayar tekniklerinin şev stabilitesine uygulanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dolgu Şevi Yapım Tekniklerinin öğrenilmesi
2) Kazı Şevi Yapım Tekniklerinin Öğrenilmesi
3) Kazı ve Dolgu Şevlerinde Malzeme özelliklerinin belirlenmesi
4) Kazı ve Dolgu Şevlerinde Analiz Yöntemlerinin Öğrenilmesi
5) Kazı ve Dolgu Şevlerinin 2 ve 3 Boyutlu Analizleri
6) Limit Denge Analizi Yöntemleri
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kaya ve Dolgu şevlerinde terminoloji Anlatım; ödev
2 Malzeme özelliklerinin sahada ve laboratuvarda belirlenmesi Anlatım; ödev
3 Şev modellerinin 2 boyutlu oluşturulması Anlatım; ödev
4 Şev modellerinin 3 boyutlu oluşturulması Anlatım; ödev
5 Güvenlik Katsayısı Yaklaşımı Alıştırma ve Uygulama ; Performans Değerlendirmesi
6 Limit Denge Analizleri ile Şev Stabilitesi Analizleri Alıştırma ve Uygulama ; Performans Değerlendirmesi
7 Sonlu Elemanlar Yöntemi (MİF) ile Şev Stabilitesi Analizleri Alıştırma ve Uygulama ; Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Problem Çözme; Yazılı Sınav
9 Performans göstergeleri ve temel olasılık kavramları Proje Temelli Öğrenme; Ödev
10 Yamaç Yenilmeleri Örnekleri ve Nedenleri Proje Temelli Öğrenme; Ödev
11 Analizlerin Stabilite Koşulları Proje Temelli Öğrenme; Ödev
12 Güçlendirilmiş kazı ve dolgu şevleri Proje Temelli Öğrenme; Ödev
13 Sismik Şev Stabilitesi Proje Temelli Öğrenme; Ödev
14 Yenilmiş şevlerin geri analizi Proje Temelli Öğrenme; Ödev
15 Şevlerin stabilizasyonu ve iyileştirilmesi Proje Temelli Öğrenme; Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru-Cevap ; Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar