DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeotermal Hidrojeolojide Kavramlar JM   567 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Şaziye BOZDAĞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Jeotermal sistemleri ve jeotermal hidrojeolojisi ile ilgili ortak kavramları tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Jeotermal kaynaklar, jeotermal sistemlerde suyun varlığı, önemi ve saptama parametreleri, jeotermal enerji ve kullanımı anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Suların sınıflamasını kavrar.
2) Soğuk suları tanımlar.
3) Maden suları ve özelliklerini açıklar.
4) Sıcak ve mineralli suları tanımlar.
5) Jeotermal suların oluşumunu açıklar.
6) Jeotermal hidrojeoloji ile ilgili ortak terimleri tanımlar.
7) Jeotermal suların kullanım alanlarını açıklar.
8) Jeotermal sistemleri tanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sular ve kökenleri Konu ile ilgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale çalışması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 Jeotermal kaynaklar ve yeraltısuyu Konu ile ilgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale çalışması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
3 Jeotermal sistemlerin hidrojeolojik özellikleri Konu ile ilgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale çalışması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
4 Jeotermal suların fiziksel ve kimyasal özellikleri Konu ile ilgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale çalışması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
5 Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması Konu ile ilgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale çalışması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
6 Jeotermal sularda oluşan değişimler Konu ile ilgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale çalışması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
7 Suların sınıflandırılması ve kriterleri Konu ile ilgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale çalışması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Sözlü Sınav
9 Jeotermal kaynakların hidrojeolojik etüdü Konu ile ilgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale çalışması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
10 Suların kaptajı ve korunması Konu ile ilgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale çalışması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
11 Jeotermal enerji tanımı Konu ile ilgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale çalışması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
12 Jeotermal enerji kullanım alanları Konu ile ilgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale çalışması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
13 Jeotermal enerji arama yöntemleri Konu ile ilgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale çalışması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
14 Türkiyede jeotermal enerji aramaları ve kullanım alanları Konu ile ilgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale çalışması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
15 Türkiyedeki jeotermal alanlar Konu ile ilgili kaynakların okunması, webte araştırma ve makale çalışması Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar