DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Basen Analizi JM   557 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ülvi Can ÜNLÜGENÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sedimanter basenlerin oluşumu ve adlandırmaları ile ilgili bilgileri kazandırmak; Havzaların tektonik yerleşkeleri hakkında bilgiler öğretmek; Sedimanter basenlerdeki çökelme sistemlerini ve istifsel özellikleri tanıtmak.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar ve veri toplama, Basen oluşum mekanizmaları, Basenlerin sınıflandırılma kriterleri, Günümüzde yapılan basen sınıflaması, Basenlerin oluşumlarını kontrol eden faktörler, Tektonik yönden basen modelleri, Basen içerisinde depolanma ortamları ve şekilleriyle depolanmaya etki eden faktörler, Levhaların birbirleriyle olan konumlarına göre oluşan basenlerin isimlendirilmesi, Transform ve doğrultu atımlı fay basenleri, Basen gelişimi ve evrimi, Basen analizini gerçekleştirmek üzere yapılması gereken jeolojik incelemeler, Basen analizi için arazi verilerinin değerlendirilmesi, Basen analizi çalışmalarında ortak jeolojik verilerin kullanılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sedimanter basenlerin oluşumu ve adlandırmalarını bilir.
2) Farklı basenlerde oluşan jeolojik olaylar ve ilgili yapısal unsurları anlar.
3) Havzaların tektonik yerleşkelerini bilir.
4) Sedimanter havzalardaki çökelme sistemlerini öğrenir.
5) Sedimanter havzalardaki istifsel özellikleri tanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar ve veri toplama, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
2 Basen oluşum mekanizmaları Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
3 Basenlerin sınıflandırılma kriterleri. Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
4 Günümüzde yapılan basen sınıflaması Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
5 Basenlerin oluşumlarını kontrol eden faktörler, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
6 Tektonik yönden basen modelleri, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
7 Basen içerisinde depolanma ortamları ve şekilleriyle depolanmaya etki eden faktörler, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
8 Ara Sınav Sözlü ve/veya yazılı sınav
9 Levhaların birbirleriyle olan konumlarına göre oluşan basenlerin isimlendirilmesi, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
10 Transform ve doğrultu atımlı fay basenleri Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
11 Basen gelişimi ve evrimi Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
12 Basen analizini gerçekleştirmek üzere yapılması gereken jeolojik incelemeler Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
13 Basen analizi için arazi verilerinin değerlendirilmesi Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
14 Basen analizi için arazi verilerinin değerlendirilmesi Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
15 Basen analizi çalışmalarında ortak jeolojik verilerin kullanılması. Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü ve/veya yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar