DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zaman İçinde Yeryuvarı ve Yaşam JM   526 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Atike NAZİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Jeolojik zamanlarda yeryuvarında meydana gelen değişimleri öğretmek
Dersin İçeriği
Jeolojik zaman, orojenezler, paleocoğrafik olaylar, fosiller

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Jeolojik zamanlarda plaka hareketlerini öğrenir
2) Jeolojik zamanlarda dağ oluşumlarını kavrar
3) Jeolojik zamanlarda yaşamın kökenini kavrar
4) Jeolojik zamanlarda fosil evrimini ve kitlesel yokoluşları öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Jeolojik zaman, yeryuvarı ve yaşama giriş Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
2 Ortamlar ve yaşam Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
3 Fosiller ve evolusyon Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
4 Yerin hareketleri: Plaka Tektoniği ve Dağ oluşumları Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
5 Proterozoyik te global olaylar Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
6 Prekambriyen dünyası Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
7 Erken Paleozoyik dünyası Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Kaynakların incelenmesi Ödev
9 Orta Paleozoyik dünyası Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
10 Geç Paleozoyik dünyası Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
11 Erken Mesozoyik dünyası Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
12 Orta Mesozoyik dünyası Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
13 Geç Mesozoyik dünyası Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
14 Senozoyik Dünyası 1 (Paleojen-Neojen) Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
15 Senozoyik Dünyası 2 (Kuvaterner) Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynakların incelenmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar