DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Stratigrafik Paleontoloji JM   523 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ümit ŞAFAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Paleontolojinin stratigrafiye dönüştürülmesini öğretmek.
Dersin İçeriği
Paleontolojik veriler ile stratigrafik çatının kurulması, kronostratigrafide devir, sistem, seri ve kat belirleyen fosil frupları ve stratigrafik konumları, biyolojik provensler içerisinde başlıca fosil gruplarının dağılımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
2) Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahip olur.
3) Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur.
4) Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahip olur.
5) Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
6) Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
7) Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilir.
8) Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olur.
9) Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
10) Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olur.
11) Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
12) Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
13) Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
14) Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
15) Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Paleontolojik veriler ve stratigrafi ilişkisi (I) Kaynakların incelenmesi Anlatım
2 Paleontolojik veriler ve stratigrafi ilişkisi (II) Kaynakların incelenmesi Anlatım
3 Yeryüzünde yaşamın başlangıcı varsayımları Kaynakların incelenmesi Anlatım
4 İlk canlılar, ilk fosiller, stratigrafik zaman cetveli Kaynakların incelenmesi Anlatım
5 Paleozoyik stratigrafisi ve anahtar fosiller Kaynakların incelenmesi Anlatım
6 Mesozoyik stratigrafisi ve anahtar fosiller Kaynakların incelenmesi Anlatım
7 Tersiyer stratigrafisi ve anahtar fosiller Kaynakların incelenmesi Anlatım
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Anlatım
Yazılı Sınav
9 Kuvaterner stratigrafisi ve anahtar fosiller Kaynakların incelenmesi Anlatım
10 Pasifik biyoprovensi ve biotası Kaynakların incelenmesi Anlatım
11 Atlantik biyoprovensi ve biotası Kaynakların incelenmesi Anlatım
12 Biyoprovenslerin plaka tektoniği ile ilişkileri Kaynakların incelenmesi Anlatım
13 Subtropikal kuşaklarda stratigrafik zonlamalar ve örnekleri (I) Kaynakların incelenmesi Anlatım
14 Subtropikal kuşaklarda stratigrafik zonlamalar ve örnekleri (II) Kaynakların incelenmesi Anlatım
15 Tropikal kuşaklarda stratigrafik zonlamalar ve örnekleri Kaynakların incelenmesi Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar