DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Mikropaleontoloji JM   519 1 3 3.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Atike NAZİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkisel ve hayvansal mikrofosil gruplarını öğretmek.
Dersin İçeriği
Bitkisel mikrofosiller (spor ve pollenler, dinoflagellatlar ve akritarklar, diatomlar, algler) Hayvansal mikrofosiller (planktonik foraminiferler, ostrakodlar, conodontlar, radiolarialar, tintinnid ve calpionellidler)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hayvansal ve bitkisel mikrofosilleri öğrenir.
2) Jeolojik zamanlarda mikrofosil gruplarının dağılımını öğrenir.
3) Mikrofosillerin paleoortamsal yorumlardaki önemini kavrar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitkisel kökenli mikroorganizmaların tanıtımı Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
2 Spor ve Polenler Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
3 Dinoflagellatlar, Akritarklar Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
4 Nannoplanktonlar Kaynakların incelenmesi
5 Algler Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
6 Diatomlar Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
7 Bitkisel kökenli mikroorganizmaların paleortamsal önemi Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Kaynakların incelenmesi Ödev
9 Hayvansal kökenli mikroorganizmaların tanıtımı Kaynakların incelenmesi
10 Planktonik foraminiferler Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
11 Ostrakodlar Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
12 Tintinidler ve kalpionellidler Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
13 Radyolaryalar Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
14 Konodontlar Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
15 Hayvansal kökenli mikroorganizmaların paleortamsal önemi Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynakların incelenmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar