DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeolojik Enerji Depolama Teknolojileri JM   024 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hatice KARAKILÇIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Jeolojik yapılarda enerji depolama alanları hakkında genel bilgiler vermek ve yeraltı enerji depolama yöntemlerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Yeraltı gaz depolaması (UGS), Yeraltı basınçlı hava enerjisi depolaması (CAES), Yeraltı pompalı hidro depolama (UPHS), Yeraltı termal enerji depolaması (TES), Akiferde termal enerji depolaması (ATED), Yeraltı hidrojen depolanması, Yeraltı karbondioksit depolaması, Yeraltı katı atıkların depolanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeraltı gaz depolamasını (UGS) açıklar.
2) Yeraltı basınçlı hava depolamasını açıklar (CAES).
3) Yeraltı pompalı hidro depolamasını (UPHS) açıklar.
4) Yeraltı termal enerji depolamasını (TES) açıklar.
5) Akiferde termal enerji depolamasını (ATED) açıklar.
6) Yeraltı hidrojen depolanmasını açıklar.
7) Yeraltı karbondioksit depolamasını açıklar.
8) Yeraltına katı atıkların depolanmasını açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enerji Depolamanın Tarihi, Depolamanın Amacı, Depolama Sıcaklığı, Depolama Süresi. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
2 Depolama teknolojileri İlgili konuların kitaplardan araştırılması
3 Büyük ölçekli Termal Enerji Depolama. Yeraltı Termal Enerji Depolama (UTES) sistemleri. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
4 Yeraltı termal enerji depolaması (TES) İlgili konuların kitaplardan araştırılması
5 Akiferde termal enerji depolaması (ATED) İlgili konuların kitaplardan araştırılması
6 Sondaj termal enerji depolama (STED) İlgili konuların kitaplardan araştırılması
7 Kaya mağaralarında termal enerji depolama (CTES) İlgili konuların kitaplardan araştırılması
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Yeraltı gaz depolaması (UGS) İlgili konuların kitaplardan araştırılması
10 Yeraltı hidrojen depolanması (UHS) İlgili konuların kitaplardan araştırılması
11 Yeraltı karbondioksit depolaması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
12 Yeraltı basınçlı hava Enerjisi depolaması (CAES) İlgili konuların kitaplardan araştırılması
13 Yeraltı katı atıkların depolanması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
14 Yeraltı katı atıkların depolanması İlgili konuların kitaplardan araştırılması
15 Enerji depolamanın çevresel yararları ve riskleri. İlgili konuların kitaplardan araştırılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar