DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi Jeoloji JM   015 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mustafa AKYILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sağlıklı bir yaşam alanının oluşturulması için ortamın jeolojik özelliklerinin insan, hayvan ve bitki sağlığı üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Tıbbi jeolojiye giriş. jeolojik unsurların insan sağlığına etkileri, Asbest, zeolit sorunu ve insan sağlığına etkileri, Arsenikle ilişkili çevre sorunları, Silikozis, Maden ve taş işletmeciliğinin çevre ve halk sağlığına etkisi, Doğal karbondioksit çıkışları ve sorunları, Toprak ve kil yeme alışkanlığı ile ilgili sorunlar, İyot eksikliği ve sorunları, , Flor ile ilgili sorunlar, Böbrek taşları, Antropojenik faktörler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tıbbi jeolojinin tanımı ve kapsamını tanımlar
2) Mineraller ve insan sağlığı arasındaki ilişkiyi değerlendirir
3) Maden ve taş işletmeciliğinin çevre ve halk sağlığına etkisini öğrenir.
4) Jeoloji, canlı ve çevre ilişkisinin anlaşılması
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Jeoloji mühendisliği alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahipdir.
X
2
Jeoloji mühendisliği ile ilgili problemleri ileri düzeyde tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisine sahipdir.
X
3
Lisans eğitiminde edindiği matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Jeoloji mühendisliği problemlerinin ileri çözümünde kullanır.
X
4
Jeoloji mühendisliğinde proje hazırlayabilecek ve değerlendirebilecek beceriye sahipdir.
X
5
Yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve toplumsal değerleri gözetme ve bu değerleri başkalarına aktarma becerisi kazanır.
X
6
Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir.
X
7
Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahipdir.
X
9
Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.
X
10
Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahipdir.
X
11
Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tıbbi Jeoloji tanımı, kapsamı, tarihçesi ve araştırma yöntemleri araştırma , okuma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
2 Mineraller ve insan sağlığına etkileri araştırma , okuma Anlatım
Gösteri
3 3- Asbest ve zeolit sorunu ve insan sağlığına etkileri araştırma , okuma
4 Mineraller ve insan sağlığına etkileri araştırma , okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 5- Silikozis riski, Flor araştırma , okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 6- Çevresel toz sorunları ve selenyum ilgili sorunlar araştırma , okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 7- Doğal radyoaktivite ve doğal radyasyon araştırma , okuma
8 Ara Sınav Performans değerlendirmesi, ödev Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 9- Ağır metaller ve çevresel sorunları research, reading Anlatım
Gösteri
10 10- Toprak ve kil yeme alışkanlığı ile ilgili sorunlar araştırma , okuma Anlatım
Gösteri
11 11- Jeotermal ve mineralli sular araştırma , okuma Anlatım
Gösteri
12 12- İyot eksikliği ve sorunları, Böbrek taşları araştırma , okuma
13 13- Maden ve taş işletmeciliğinin çevre ve halk sağlığına etkisi araştırma , okuma Anlatım
Gösteri
14 14- Kömür ve insan sağlığı araştırma , okuma
15 Örnek Uygulamalar araştırma , okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Performans değerlendirmesi, ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar