DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fotoelektrokimyasal Sistemler KM   664 2 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tunç TÜKEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrolit çözeltilerin özellikleri ve termodinamik yaklaşımlarla irdelenmesi, iyon-iyon, iyon çözücü etkileşmelerinin anlaşılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Elektrolit Çözeltilerin Termodinamiği, iyon-iyon, iyon-çözücü etkileşmeleri, aktiflik kavramı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Metal/çözelti ve yarı iletken/elektrolit ara yüzeyleri kavrar
2) Yarı-iletken ve iletken materyallerin elektrokimyasal karakterizasyonunu kavrar
3) Fotokatalitik reaksiyonlarla ilgili teorik yaklaşımları kavrar
4) Fotoanotlar ve türlerini kavrar
5) Yapay fotosentez reaksiyonlarını kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
X
2
Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
X
3
Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
X
4
Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
X
5
Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
X
8
Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
X
9
Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
X
11
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X
13
Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyibilgilendirerek bilinçlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Metal/elektrolit ve yarı iletken/elektrolit ara yüzeylerin yapıları Modern Electrochemistry, Bockris Anlatım
2 Mott-Shotky analizler ve ara yüzeyde yük birikmesi Modern Electrochemistry, Bockris Anlatım
3 Yarı iletkenler bant yapıları ve elektriksel alandaki davranışları Modern Electrochemistry, Bockris
4 Yarı iletken çözelti ara yüzeyi ile ilgili teorik yaklaşımlar Modern Electrochemistry, Bockris Anlatım
5 Yarı iletken/elektrolit ara yüzeyinde yük transferi Modern Electrochemistry, Bockris Anlatım
6 Fotokatalitik etki ve yarı iletken elektrot yüzeyinde yük transferi Modern Electrochemistry, Bockris Anlatım
7 Foto anotlar Modern Electrochemistry, Bockris Anlatım
8 Ara Sınav Modern Electrochemistry, Bockris Ödev
9 Fotoanot materyaller ve özellikleri Modern Electrochemistry, Bockris Anlatım
10 Fotoanotların verimlilikleri ile ilgili teorik yaklaşımlar Modern Electrochemistry, Bockris Anlatım
11 Fotoanotların sentezi, yapısal özellikleri ve verimlilikle ilişkisi Modern Electrochemistry, Bockris Anlatım
12 Fotoelektrokimyasal reaksiyonların sınıflanması Modern Electrochemistry, Bockris Anlatım
13 Yapay fotosentez Modern Electrochemistry, Bockris Anlatım
14 Suyun fotokatalitik ayrıştırılması Modern Electrochemistry, Bockris Anlatım
15 Fotoelektrokimyasal sistemlerin pratik uygulamaları Modern Electrochemistry, Bockris Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Modern Electrochemistry, Bockris Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar