DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anorganik Polimerler KM   663 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Emel YILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fosfor, bor ve sülfür içeren inorganik polimerlerin, Önseramik inorganik polimerlerin ve Organometalik polimerlerin özellikleri ve sentezleri hakkında bilgi sahibi olma
Dersin İçeriği
Anorganik polimerlerin özellikleri, sentezleri, sınıflandırılması, polifosfazenler, polioksazinler ve kullanım alanlarını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anorganik polimerleri tanımlayabilir, sınıflandırabilir
2) Fosfor, Fosfor-Azot polimerlerini tanıyabilir,
3) sentez yöntemlerini ve kullanım alanlarını yorumlayabilir.
4) Polifosfazenleri ve özelliklerini ifade eder
5) Anorganik Polimerlerin Teknolojideki Uygulamalarını ilişkilendirir
6) Organik polimerler ile Anorganik polimerler arasındaki farkı tanır
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
X
2
Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
X
3
Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
X
4
Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
X
5
Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
X
8
Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
X
9
Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
X
11
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X
13
Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyibilgilendirerek bilinçlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnorganik Polimerlerin karakterizasyonu. ders kitabı
2 Moleküler ağırlık, çözünürlük, yapısal ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi. ders kitabı
3 Halkalı ve polifosfazenler. ders kitabı
4 Polisiloksanlar. ders kitabı
5 Fosfor, bor ve sülfür içeren diğer inorganik polimerler. ders kitabı
6 Fosfor, bor ve sülfür içeren diğer inorganik polimerler. ders kitabı
7 Önseramik inorganik polimerler. ders kitabı
8 Ara Sınav
9 Önseramik inorganik polimerler-devam ders kitabı
10 Organometalik polimerler. ders kitabı
11 Organometalik polimerler-devam ders kitabı
12 Anorganik Polimerlerin teknolojideki kullanımları ders kitabı
13 Anorganik Polimerlerin teknolojideki kullanımları ders kitabı
14 Polikalayların sentezi ders kitabı
15 poligermanyumların sentezi. ders kitabı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar